Close

(+994 12) 401-65-66
(+994 55) 721-65-66
office%alba-es#com

Yükqaldırma avadanlıqlarının yoxlanması və sertifikatlaşdırılması

 • Mobil yükqaldırma avadanlıqları
  Mobil kranlar, forkliftlər, mobil insan qaldıran avadanlıqlar,əl ilə idarə olunan yükqaldırma avadanlığı (Pallet Truck),teleskopik forklift, qazma avadanlığı.
 • Bərkidilmiş Yükqaldırma avadanlıqları
  Körpülü kranlar, dartma avadanlıqları (winches), quraşdırılmış qaldırıcı və fırlanan kran (Pedestal Crane), Dönmə Kilid (Pad eye) və yükqaldırma konstruksiyaları.
 • Daşınan yükqaldırma avadanııqları
  Zəncir tallar, qollu tallar, triforlar, tir qapmaları və s.
 • Yükqaldırma avadanlıqları
  Məftil burazlar, zəncir burazlar, yastı və dairəvi burazlar, sırğalar, master linklər, rimboltlar, qövsvari rimboltlar və s.
 • Yük Daşıma Vasitələri (CCU)
  Dəniz və quru konteynerləri, tullantı qabları, taxta qablar, səbətlər, balonlar üçün dəmir rəflər, yük konteynerləri, servis konteynerləri, təhlükəli maddə konteynerləri və s.
 • Yıxılmağa qarşı mühafizə, xilasetmə avadanlıqları
  Qoruyucu kəmər (harness), xilasedici iplər, qarmaqlı iplər, düşməyə qarşı qoruyucu mexanizmlər (inertial reels), üçayaqlı xilasetmə sistemi (tripod), davit arms xilasetmə sistemi və s.

 

İstinad olunan sənədlər və standartlar

LOLER, ISO, BS, ASME, ASNT, DNV və digər beynəlxalq standartlar, təlimatlar və yerli standartlar.

Bundan əlavə, biz sifarişçilərin tələblərinə uyğun olaraq  yük testi xidmətləri təqdim edirik və ALBA Mühəndislik Xidmətlərinin mühəndisləri bununla bağlı istənilən Qeyri Dağıdıcı Test işini yerinə yetirmək üçün ixtisaslaşıblar. Yoxlanılan bütün avadanlıq LOLER 1998-ci ilə ə uyğun olan məlumat bazasına daxil edilir və müvafiq standartlara uyğun olaraq sertifikat və hesabatlar hazırlanır.