Close

(+994 12) 401-65-66
(+994 55) 721-65-66
office%alba-es#com

Qazma gövdələrinin yoxlanılması

 • Gövdə,  Boru və Boru xətti
  Sonluğun yoxlanması, API tam uzunluqda sürüşmə, yivlərin təmizlənməsi, daxili və xarici təmizləmə, vizual və ətraflı yoxlama, yiv ölçmə, uzunluqboyu yoxlama, divar qalınlığı nöqtəsinin ölçülməsi;
 • Qazma borularının yoxlanılması
  Tam uzunluqda ultrasəs müayinəsi, yaş və ya quru maqnit hissəcik yoxlanılması,  elektromaqnit yoxlanılması (EMI), borunun xarici diametrinin yoxlanılması (OD),  daxili və xarici təmizləmə, sonluğun vizual sahəsinin yoxlanılması, yiv  ölçüsünün yoxlanması, fırlanan yivin bağlantı yoxlanılması;
 • Qazma sıxacı yoxlanılması
  Yivlərin vizual və ölçü təftişi, maqnetik hissəciklərin yoxlanılması, xarici diametrin (OD) ölçüsü, daxili və xarici təmizləmə, xarici örtük (mümkün olduqda);
 • Aşağı dəlik birləşməsi
  Yivlərin yizual və ölçü təftişi, maqnetik hissəciklərin yoxlanılması, maye nüfuzunun yoxlanılması, xarici diametrin (OD) ölçüsü, daxili və xarici təmizləmə;
 • Qazma alətləri
  İnspeksiya, yəni vizual yoxlama, maqnit hissəciklərinin yoxlanılması yolu ilə həyata keçirilir.

 

İstinad olunan sənədlər və standartlar

Biz bu cür xidmətləri müvafiq standartlara, kodlara və i e AP 15 A 5 /ISO 15463 uyğun olaraq həyata keçiririk.

Cation müvafiq standartlara, kodlara və xüsusiyyətlərə i e DS 1 API standartlarına uyğun olaraq qazma  yoxlamasını həyata keçirir.

 

Mütəxəssislərimiz

Mütəxəssislərimiz neft və qaz avadanlıqları üzrə ixtisaslaşmış mühəndislərdir. Bu, bizi digər şirkətlərdən üstün edən əsas xüsusiyyətimizdir.